پژوهش: ارزیابی چگونگی تأثیرگذاری بام سبز در کاهش دمای محیط

ارزیابی چگونگی تأثیرگذاری بام سبز در کاهش دمای محیط

نویسندگان: مهناز محمودی1؛ندا پاکاری2؛ حسن بهرامی3

چکیده
بام سبز بامی است که با محیط کشت روینده پوشانده می‌شود. ایجاد سبزینگی در فضای پشت بام بر آب و هوای شهر و منطقه و هوای داخل ساختمان تأثیر مثبت داشته و با ممانعت از تابش اشعه‌های خورشیدی در خنک‌سازی فضا نقش دارد. این خنک‌سازی با کاهش نوسانات گرمایی بر روی سطح خارجی بام و از طریق افزایش ظرفیت گرمایی بام صورت می‌گیرد که فضای زیر بام را در تابستان خنک نگه داشته و میزان گرمایش را در طی زمستان افزایش می‌دهد. 
  
یکی از راهکارهایی که برای کاهش مصرف انرژی در شهرهای ­کلانپیشنهاد می­شود، احداث باغ بام است. باغ بام یا بام سبزچنانچه صحیح طراحی و اجرا شود و در آن ملاحظات اقلیمی در نظر گرفته شود علاوه بر مزایای مختلف می‌تواند تا حد زیادی به کاهش مصرف انرژی کمک کند.
  
در این تحقیق مزایای بام سبز مورد ارزیابی قرار گرفته و برای اثبات این فرضیه که "بام سبز و چگونگی طراحی آن نقش مؤثری در کاهش انتقال حرارت دارد" از نرم‌افزاری تحلیلی به نام انسیس استفاده شده است. سه نمونه بام معمولی، بام سبز معمولی، بام سبز با جزییات اجرایی خاص (لایه فایبرگلاس) آنالیز شده و انتقال حرارت آنها مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفت و معلوم شد که بام سبز نسبت به بام معمولی 50 درصد انتقال حرارت کمتری دارد و بام سبز با لایه فایبرگلاس نسبت به بام سبز اجرایی 40 درصد بهینه‌سازی شده است. سایه‌اندازی و خنک‌سازی تبخیری گیاهان و همچنین لایه‌های سقف به عنوان عایق تأثیر مؤثری در کاهش انتقال حرارت دارند. 
  
رویکرد این پژوهش علمی- کاربردی بوده است. روش تحقیق در بخش‌های مربوط به مزایای بام سبز توصیفی و نوع تحقیق کیفی و در بخش‌های مربوط به تحلیل نرم‌افزاری نوع تحقیق کمی و روش، تحلیلی بوده است.

 
کلیدواژگان
بام سبز؛ انتقال حرارت؛ کاهش مصرف انرژی؛ نرم‌افزار انسیس

روف گاردن | طراحی و اجرای بام سبز (مشاوره، طراحی و اجرا)

نظرات


توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای وب سایت روف گاردن نمی باشد.

نظر شما