سبد خرید خالی است
محصول در سبد خرید شما

 (۰۲۱) ۲۲۰۸۴۰۳۶ - ۲۶۷۶۰۷۲۳
 info[@]roofgarden.ir

نور پردازی و تاسیسات الکتریکی

2251

نور پردازی و تاسیسات الکتریکی

جهت لذت بردن از محیط و دیدن زیبایی‌های بام در هنگام شب نیاز به نورپردازی فضای سبز می باشد که این امر توسط نورپردازی در بوته و درختان انجام خواهد شد.

نورپردازی در گیاهان نیاز به فن‌های خاص و مشخص با توجه به جهت فراگیری نور و روشنایی، زاویه تابش نور،شعاع نور و فواصل قرارگیری نورها دارد که هرکدام از آن‌ها دارای فن‌های خاص خود بوده و با توجه به نوع طرح، طراحی می‌گردد.